farid mohammadi chianeh Farid Mohammadi

+98-918-765-4159

 Welcome to geosource building material social
A+ A A-

ليست ايميل تجار كشور كنگو

همانطور كه ميدانيد كشور كنگو يكي از كشور هاي آفريقايي مي باشد كه با داشتن جنگل هاي فراوان و آب و هواي بي نظير يكي از توليد كنندگان چوب صنعتي در جهان مي باشد كه درصد قابل ملاحظه اي توليد چوب را به خود اختصاص داده است.

Read more...

ليست ايميل تجار كويت و عراق

كشور هاي عربي همچون كويت و عراق كشو رهاي مصرف كننده مي باشند و پروژه هاي ساخت و ساز در اين كشور ها بسيار رايج است از اين رو بسياري از كشو رها سعي مي كنند در اين زمينه با اين كشور ها تعامل و همكاري داشته باشند .

Read more...

ليست ايميل تجار فعال كشورعراق

همانطور كه ميدايند كشور عراق با ميزان ساخت و ساز بالاي خود توانسته است بازار بسيار گرمي را براي بسياري از مصرف كنندگان داخلي خود و مشترين خارجي خود به وجود آورد.

Read more...

دانلود ليست ايميل تجار فعال كشور قزاقستان

كشور قزاقستان در قسمت  كشور هاي شمالي ليران واقع شده است و با مساحت و وسعت بسيار زياد خود توانسته است بسيار ي از صنعت هاي پوايي را در خود جاي دهد. قزاقستان در توليد سنگ هاي گرانيت در دنيا پيشتاز است.مزدم قزاقستان مردماني اميدوار و درااي صنعت وابسته به كشور چين دارند.

Read more...
Back to top